Spotkanie szkoleniowe Jak inwestować w regionie po COVID 19? Analizy sytuacji inwestycyjnej regionu powstałe dla potrzeb projektu REGIOGMINA – 16 czerwca 2021 r.

Witold_Orlowwski_PwCSzanowni Państwo

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom spotkania. Szkoleniowego. Spotkanie zostało zorganizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego przy współpracy firmy PwC. Udział specjalistów i ekspertów z firmy PwC pozwolił na zdobycie wiedzy zarówno o złożonej i niełatwej sytuacji gospodarki kraju i regionu po pandemii jak i praktycznych spostrzeżeń z dziedziny obsługi inwestorów z perspektywy osób, które zrealizowały wiele projektów inwestycyjnych. Całość uzupełniła prezentacja opracowanej przez firmę PwC analizy inwestycyjnej regionu.

 

Serdecznie zapraszamy przedsiębiorców na drugie spotkanie 25 czerwca 2021 r.

Skip to content