Zespół WK-P

 

Olgierd Dziekoński – Kierownik Projektu REGIOGMINA

Adam Stańczyk – Dyrektor Departamentu Planowania Strategicznego
i Rozwoju Gospodarczego

Andrzej Potoczek – Zastępca Dyrektora Departamentu Planowania Strategicznego i Rozwoju Gospodarczego

Agnieszka Kołodziejczyk – Departament Planowania Strategicznego
i Rozwoju Gospodarczego

Maciej Kanabaj – Departament Planowania Strategicznego
i Rozwoju Gospodarczego