Faza wdrożeniowa

Implement klipart

W drugiej fazie projektu, która potrwa do końca 2021 roku określony zostanie praktyczny sposób wdrożenia zaproponowanych w fazie badawczej rozwiązań i rekomendacji, w tym m.in.