Gmina Miasto Inowrocław

Herb Inowrocław

Gmina Miasto Inowrocław

www.inowroclaw.pl


Specjalista ds. przedsiębiorczości

a.brzustowski foto

Adam Brzustowski

tel. 52-35-55-230

abrzustowski@inowroclaw.pl


Analizy SGH dla gminy:

Raport_Inowrocław_2017

Raport_Inowrocław_2018