Kontakt

Biuro Projektu REGIOGMINA

Biuro Planowania Rozwoju Gospodarczego
Departament Planowania Strategicznego i Rozwoju Gospodarczego
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
Plac Teatralny 2 , 87-100 Toruń, Poland

regiogmina@kujawsko-pomorskie.pl 
http://regiogmina.kujawsko-pomorskie.pl

 

Maciej Kanabaj

tel. 56 62 18 481

m.kanabaj@kujawsko-pomorskie.pl

 

Agnieszka Kołodziejczyk

tel. +48 56 62 18 775

e-mail: a.kolodziejczyk@kujawsko-pomorskie.pl 

 

www.kujawsko-pomorskie.pl