Instytucje wspierające przedsiębiorczość

Centrum Obsługi Inwestora

Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju

Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy

Kujawsko-Pomorski Fundusz Poręczeń Kredytowych

Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego

Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego

Kujawsko-Pomorskie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (K-PCOIE)

Sejmik Gospodarczy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Izba Przemysłowo-Handlowa Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Izba Przemysłowo-Handlowa w Toruniu 

Kujawsko – Pomorska Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy

Kujawsko – Pomorska Organizacja Pracodawców Lewiatan 

Stowarzyszenie Przedsiębiorców Kujaw i Pomorza

Business Centre Club  

Kujawsko – Pomorskie Zrzeszenie Handlu i Usług

Regionalny Fundusz Szkoleniowy

„Pracodawcy Pomorza i Kujaw” Związek Pracodawców

Związek Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych

Bydgoski Klaster Przemysłowy

Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu

Kujawska Izba Przemysłowo-Handlowa we Włocławku

Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica

Agro Klaster Kujawy – Stowarzyszenie Na Rzecz Innowacji i Rozwoju

Bydgoski Klaster Informatyczny

Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny

Toruński Park Technologiczny

Grudziądzki Park Przemysłowy

Włocławski Inkubator Innowacji i Przedsiębiorczości

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna

Park Przemysłowy w Solcu Kujawskim

Vistula Park Świecie

Płużnicki Park Inwestycyjny

Nadnotecki Park Przemysłowy w Paterku

Włocławska Strefa Rozwoju Gospodarczego – Park Przemysłowo-Technologiczny

Kujawsko-Pomorska Izba Rolnicza w Przysieku

Pomorsko-Kujawska Izba Budownictwa