Zespół

KIEROWNIK PROJEKTU – Roman Dziekoński – Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Zespół SGH

 

Zespół UMK

 

Zespół WK-P  Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie kujawy-1.jpg