Gospodarka w regionie

Powierzchnia17 972 km2
Liczba ludności:
– w tym w miastach
2 083,0 tys.
59,5%
Gęstość  zaludnienia116 osób/km2
Główne miastoBydgoszcz, Toruń
Inne główne miasta w regionieWłocławek, Grudziądz, Inowrocław
Specjalne Strefy EkonomicznePomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna
Parki Przemysłowe, TechnologiczneBydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny
Grudziądzki Park Przemysłowy
Toruński Park Technologiczny
Park Przemysłowy w Solcu Kujawskim
Vistula Park Świecie
Vistula Park II
Włocławska Strefa Rozwoju Gospodarczego Park Przemysłowo – Technologiczny
Nadnotecki Park Przemysłowy w Paterku
Płużnicki Park Inwestycyjny
Lotnisko międzynarodoweBydgoszcz

Region Kujaw i Pomorza znajduje się w środkowej części kraju. Oprócz silnie rozwiniętych sektorów: rolniczego, chemicznego, elektromaszynowego województwo posiada bogate zaplecze naukowo-badawcze na czele z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz licznymi ośrodkami wspierającymi przepływ nowoczesnych rozwiązań z nauki do przemysłu np. Centrum Transferu Technologii czy Exea Data Centre w Toruniu.

Przemysł
Pod względem społeczno-gospodarczym region kujawsko-pomorski zajmuje środkową pozycję w kraju. Najważniejszą rolę odgrywa wszechstronnie rozwinięty przemysł, który skutecznie dostosowuje się do wymogów konkurencji wolnorynkowej. Bydgoszcz, Toruń i Włocławek, wraz z Grudziądzem i Inowrocławiem, to ważne ośrodki przemysłowe, reprezentujące przemysł chemiczny, elektromaszynowy, spożywczy, tekstylny, celulozowy, mineralny i poligraficzny. Województwo ma charakter usługowo-produkcyjno-rolniczy.
Pod względem wartości produkcji przemysłowej dominujące miejsce zajmuje przemysł spożywczy, doskonale powiązany z bazą surowcową województwa. W branży tej ulokowały się liczne duże spółki z kapitałem zagranicznym. Należy również docenić  wielu mniejszych producentów, którzy umacniają  dobrą pozycję na rynku.
Dużą rolę w przemyśle regionu odgrywa także przetwórstwo chemiczne. Nie bez znaczenia pozostaje również przemysł elektromaszynowy, drzewno-papierniczy.
Dzięki zaangażowaniu obcego kapitału wiele naszych firm wzmocniło swój rynek produkcji i sposób zarządzania. Współtworzą one grono liderów gospodarki.
Produkcją przemysłową w regionie aktualnie zajmuje się ok. 19 tys. podmiotów. Coraz większą uwagę przywiązują oni do jakości swoich wyrobów, co zwiększa ich szansę udziału w jednolitym rynku Unii Europejskiej. Wiele firm naszego województwa otrzymało już Certyfikat ISO 9000, potwierdzający światową jakość produkcji i stwarzający szansę jej dalszego wzrostu.
Ponad 70% eksportu z regionu trafia na rynki europejskie.

Rolnictwo
Rolnictwo ma także istotne znaczenie dla gospodarki regionu, zwłaszcza że było ono domeną dwóch dotychczasowych województw: toruńskiego i włocławskiego.
Powierzchnia użytków rolnych regionu wynosi 1036,6 tys. ha, z czego 87,3% stanowią grunty orne.
Pomorze i Kujawy należą do czołówki krajowej w produkcji żywca, zwłaszcza trzody chlewnej. Województwo osiąga dobre wyniki w hodowli bydła, drobiu, owiec i mleczarstwie. Wytwarza szeroki asortyment wysokiej jakości produktów rolnych: zbóż, buraków cukrowych, rzepaku, ziemniaków, owoców i warzyw. Na potencjał rolnictwa wpływa dobra struktura agrarna i wysoka kultura rolna. Regularne wyjazdy szkoleniowe do partnerskich krajów: Danii, Francji, Holandii zapewniają rolnikom cenną wymianę doświadczeń. Jednym z bardziej atrakcyjnych sposobów rozwiązań zagospodarowania terenów wiejskich jest turystyka wiejska. Wykorzystuje ona zasoby środowiska przyrodniczego oraz warunki materialne wsi. Na terenie województwa funkcjonuje wiele gospodarstw agroturystycznych, które przyciągają wspaniałym klimatem, ekologiczną kuchnią i – co bardzo ważne – swojską atmosferą. Swoją siedzibę ma tu EKOLAND, krajowa organizacja zajmująca się promocją produkcji metodami ekologicznymi.


Atuty województwa:
• tradycje przemysłowe
• liczna, wykwalifikowana kadra inżynierska oraz techniczna
• silne zaplecze naukowo-badawcze (uczelnie wyższe, ośrodki naukowe)
• zaawansowanie w zakresie budowy społeczeństwa informacyjnego
• aglomeracja bydgosko-toruńska oraz inne silne ośrodki subregionalne
• wysokotowarowa gospodarka rolna
• rozwinięte przetwórstwo żywności i rosnący udział producentów zdrowej żywności
• czyste środowisko wspierane zaawansowanymi projektami z zakresu ochrony środowiska
• rozbudowana infrastruktura społeczna (wiodące w kraju placówki medyczne, baza uzdrowiskowo-sanatoryjna, placówki kultury i dziedzictwa kulturowego, sprawny system edukacyjny)
• podstrefy Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej obejmują już ponad 880 ha
• region dostarcza 1/5 krajowej wartości produkcji sprzedanej przemysłu celulozowopapierniczego
• korzystne warunki rozwoju odnawialnych źródeł energii: pochodzenia rolniczego, wód płynących, geotermalnych


Sektory wysokiej szansy

BPO/SSC
• sektor określony w najnowszy strategii rozwojowej województwa jako
perspektywiczny i wiodący w regionie, zatrudniający niemal 8000 osób
w Bydgoszczy oraz ponad 1000 w Toruniu
• łatwy dostęp do wykwalifikowanej, wielojęzycznej kadry w zakresie finansów, bankowości, IT, specjalności inżynierskich oraz filologów
• rosnący udział obiektów klasy A w zasobach powierzchni biurowych
• NOKIA Networks, Livingston International, Atos, Opus Capita, Teleplan, Telmon, Mobica, SDL, Sunrise System to przykłady udanych inwestycji firm sektora BPO/SSC w regionie

Elektroniczny
• wysoki potencjał edukacyjny województwa: 2 centralne położone ośrodki
akademickie (Bydgoszcz, Toruń) oraz najlepszy uniwersytet Polski północnej – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
• równomierne rozmieszczenie tzw. miast średnich (Włocławek, Grudziądz, Inowrocław)
• duża liczba instytucji wspomagających badania i rozwój:
– Centrum Transferu Technologii
– Bydgoskie Towarzystwo Naukowe i Włocławskie Towarzystwo Naukowe o Jednostki Naczelnej Organizacji Technicznej (Bydgoszcz, Toruń, Inowrocław, Grudziądz, Włocławek)
– Towarzystwo Naukowe w Toruniu
– Regionalne Centrum Innowacyjności przy Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy
– Krajowe Laboratorium Fizyki Atomowej, Molekularnej i Optycznej (FAMO)
– Interdyscyplinarne Centrum Nowoczesnych Technologii UMK
– EXEA Data Centre (Cloud computing)
• Toruńskie Centrum Transferu Technologii: bliskość węzła komunikacyjnego (skrzyżowanie autostrady A-1, drogi ekspresowej S-10, drogi S-15), zwolnienia i ulgi podatkowe, atrakcyjne oferty inwestycyjne, bliskość ośrodków edukacyjnych
• „Crystal Park” w Łysomicach/Ostaszewie koło Torunia, w obrębie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej:
– SHARP/Universal Media Corporation
– ORION Electric (Poland) Sp. Z o.o.

Elektromaszynowy

• znaczący udział firm województwa w eksporcie (ok. 20%)
• duża baza firm z sektora elektromaszynowego, potencjalnych poddostawców i kooperantów:
– Apator S.A, Toruń
– Grupa Amator Przedsiębiorstwo Hydrauliki Siłowej HYDROTOR SA Tuchola
– Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA Holding w Bydgoszczy
– Zakład Mechaniczny ZNTK SKRAW-MECH Sp. z o.o. w Bydgoszczy
– Zakład Produkcyjno-Usługowy EKOPARTNER Sp. z o.o. w Bydgoszczy,
– Unia Sp. z o.o. w Grudziądzu
– Toruńskie Zakłady Urządzeń Okrętowych TOWIMOR S.A. w Toruniu
– Bydgoskie Zakłady Elektromechaniczne BELMA S.A. w Bydgoszczy
– Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Montażowe Elektromontaż Pomorski S.A. w Bydgoszczy
– Elektromontaż-Toruń Sp. z o.o. w Toruniu
– Fabryka Obrabiarek do Drewna FOD Sp. z o.o w Bydgoszczy
– WIKA Polska Sp. z o.o.. we Włocławku
– Zakład Urządzeń Okrętowych FAMOR SA w Bydgoszczy
– HYDRO-VACUUM S.A. w Grudziądzu
– INOFAMA S.A. w Inowrocławiu
– SLICAN Sp. z o. o. w Bydgoszczy
– Ośrodek Badawczo Rozwojowy Urządzeń Sterowania Napędów w Toruniu
• zaplecze naukowo-badawcze: szkoły wyższe z wydziałami o profilu
elektrotechnicznym: o Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy,
– instytuty naukowo-badawcze: Towarzystwo Naukowe w Toruniu, Bydgoskie o Towarzystwo Naukowe, Włocławskie Towarzystwo Naukowe, Regionalne Centrum Innowacyjności w Bydgoszczy, Placówki Polskiej Akademii Nauk
• zachęty dla inwestorów: zwolnienia inwestycyjne w Bydgoszczy, Toruniu i Grudziądzu
• ponad 250 atrakcyjnych terenów inwestycyjnych z uzbrojeniem, dobrym dostępem do dróg

Chemiczny
• 4 miejsce w kraju w produkcji nawozów azotowych
• innowacyjność firm w regionie: duża liczba patentów i świadectw ochronnych na wzory użytkowe
• znacząca ilość przedsiębiorstw działających w sektorze, potencjalnych poddostawców i kooperantów:
– Zakłady Azotowe ANWIL S.A.
– Mondi Świecie S.A. Świecie n/Wisłą ELANA S.A. w Toruniu
– Soda Polska Ciech S.A., Inowrocław
– Janikowskie Zakłady Sodowe JANIKOSODA S.A. Janikowo
– Inowrocławskie Kopalnie Soli SOLINO S.A. Inowrocław
– KEMIRA Świecie Sp. z o.o. Świecie n/Wisłą
– Zakłady Chemiczne ,,NITRO-CHEM” S.A. w Bydgoszczy
– ACP Polska Sp. z o.o.
– Schumacher Packaging Sp. z o.o. w Grudziądzu i Polednie
– Solvay– Rhodia Polyamide Polska, zakład produkcji krzemionki HDS we
Włocławku
– Hanplast Sp. z o.o. w Bydgoszczy
– Boryszew Tensho Poland Sp.z o.o.
• przeciętne wynagrodzenie w sektorze chemicznym niższe niż średnie krajowe
• wykwalifikowana kadra pracownicza: szkoły wyższe o profilu chemicznym (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Technologiczno- Przemysłowy w Bydgoszczy)
• zaplecze naukowo-badawcze: Instytut Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych ,,Metalchem”, Polska Izba Przemysłu Chemicznego z Województwa Kujawsko- Pomorskiego

Spożywczy
• wiodąca rola województwa w produkcji rolno-spożywczej
• potencjał naukowo-badawczy regionu:
– Uniwersytet Technologiczno-Przemysłowy w Bydgoszczy: Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt, Wydział Rolniczy, kierunek Technologia żywności i żywienie człowieka
– Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu: Wydział Biologii i Nauk o Ziemi,
– Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy: Instytut Biologii i Ochrony Środowiska, Instytut Mechaniki Środowiska i Informatyki Stosowanej
• sieć przedsiębiorstw z branży spożywczej, potencjalnych poddostawców
i kooperantów:
– Zakłady Tłuszczowe KRUSZWICA S.A. Kruszwica
– Cargill Polska Sp. z o.o.
– Centrum Operacyjne-Pasze w Osnowie
– CEREAL PARTNERS POLAND TORUŃ-PACIFIC Sp. z o. o. Toruń
– Zakłady Przetwórstwa Cykorii CYKORIA S.A. Wierzchosławice
– JUTRZENKA Colian S.A. Bydgoszcz – produkcja wyrobów cukierniczych
– Masmal Dairy Sp. z o.o. w Grudziądzu
– Ocetix Sp. z o.o. w Grudziądz
– Zakład Produkcji Cukierniczej „Wisła” w Grudziądzu
– Delecta S.A. (grupa Orkla / Norwegia), Włocławek
– Fabryka Cukiernicza „Kopernik” S.A. w Toruniu
– Krajowa Spółka Cukrowa S.A. w Toruniu
– Sugarpol Sp. z o.o. w Unisławiu
– Abramczyk Sp. z o.o., Bydgoszcz
– Drobex Sp. z o.o., Solec Kujawski
– Nordzucker S.A., Zakład Produkcyjny Chełmża
– FROSTA Sp. z o.o., Bydgoszcz

Samochodowy
– Boryszew Tensho Poland Sp.z o.o., Ostaszewo
– BAUS AT Sp. z o.o., Ostaszewo
– WAS Weitmarscher Polska Sp. z o.o., Lubicz
– Kongsberg Automotive, Brześć Kujawski
– Visscher Caravelle Poland Sp. z o.o., Toruń, Grudziądz

Źródło:
https://www.bydgoszcz.uw.gov.pl/pl/gospodarka.html
http://coi.kujawsko-pomorskie.pl/