Lokalne Organizacje Gospodarcze

Lokalne Organizacje Gospodarcze Clipart

Faza wdrożeniowa projektu Regiogmina w ramach pilotażu obejmuje powołanie 21 Lokalnych Organizacji Gospodarczych (LOG) w gminach, które zgłosiły chęć udziały w realizacji tego zadania.

Naszym celem jest budowa organizacji wspierających przedsiębiorców na poziomie lokalnym. Wspieranie przedsiębiorców będzie odbywało w trzech kluczowych obszarach – jako punktu konsultacyjno-doradczego, instytucji wdrożeniowej oraz jako miejsce konsultacji i dyskusji lokalnego środowiska przedsiębiorców, władz samorządowych, lokalnych organizacji i lokalnej społeczności.

Wierzymy, że działalność Lokalnych Organizacji Gospodarczych powołanych w czasie pilotażu przyczyni się do zwiększenia poziomu lokalnej przedsiębiorczości oraz zainspiruje kolejne gminy do powoływania swoich lokalnych LOG.