Lokalny Program Rozwoju Gospodarczego

Clipart LPRG

Czym jest Lokalny Program Rozwoju Gospodarczego? W najprostszych słowach jest to plan działań przyjęty przez Radę Gminy ukierunkowany na wspieranie rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) obejmujący:

  1. Diagnozę sytuacji gospodarczej w gminie,
  2. Problemy i wynikające z nich potrzeby,
  3. Kierunki działań wspomagających rozwój sektora MŚP wraz z inicjatywami (projektami)
  4. Sposób nadzoru nad jego realizacją.

Liczymy, że LPRG pomoże w sposób skoordynowany wspomagać wieloletni rozwój lokalnego sektora MŚP.