Konferencja naukowa „Planowanie rozwoju gospodarczego wartością dla rozwoju gminy” 9 grudnia 2021

Plakat_konferencja_09.12.2021

Szanowni Państwo,

Zapraszamy Państwa do udziału w Konferencji naukowej „Planowanie rozwoju gospodarczego wartością dla rozwoju gminy”. Konferencja odbędzie się w dniu 9 grudnia 2021 roku w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w auli I budynek C Al. Niepodległości 128 (róg Al. Niepodległości i ulicy Madalińskiego).

Celem konferencji jest zaprezentowanie wyników fazy wdrożeniowej projektu Regiogmina „Usytuowanie na poziomie samorządów lokalnych instrumentów wsparcia dla MŚP, działających w oparciu o model wielopoziomowego zarządzania regionem”. Projekt jest realizowany przez konsorcjum: Województwo Kujawsko Pomorskie -lider projektu oraz Szkołę Główna Handlową i Uniwersytet Mikołaja Kopernika, w ramach programu NCBiR- Gospostrateg.

W fazie wdrożeniowej projektu uczestniczy samorząd województwa kujawsko pomorskiego oraz 21 gmin pilotażowych przy wsparciu ze strony SGH , UMK oraz PwC. W trakcie konferencji zostaną przedstawione propozycje Programu Rozwoju Gospodarczego Województwa oraz przygotowane przez gminy Lokalne Programy Rozwoju Gospodarczego. Opracowane programy przedstawiają możliwości stosowania zidentyfikowanych instrumentów wspierania rozwoju lokalnych przedsiębiorstw przez gminy oraz samorząd regionu na przykładzie województwa kujawsko pomorskiego.

Zadaniem projektu Regiogmina jest wskazanie możliwości zdynamizowania rozwoju lokalnej przedsiębiorczości poprzez współdziałanie samorządu gmin z samorządem regionu oraz przedsiębiorcami. Gmina dysponując instrumentarium prawnym w zakresie planowania przestrzennego, gospodarki nieruchomościami i rozwoju lokalnej infrastruktury, powinna razem z przedsiębiorcami oraz samorządem regionu tworzyć swoisty ekosystem dla nowoczesnego rozwoju gospodarczego sprzyjającego rozwojowi MŚP i dobrobytowi mieszkańców. Wspólnoty samorządowe budują przez to silną spójną lokalną wspólnotę – nowoczesną gminę.

Organizatorem konferencji jest Katedra Ekonomiki i Finansów Samorządu Terytorialnego oraz Instytut Ekonomii Politycznej, Prawa i Polityki Gospodarczej. Uczestnicy Konferencji w ramach materiałów konferencyjnych otrzymają broszurę wydaną w Oficynie Wydawniczej SGH. Zawiera ona przykłady instrumentów wsparcia dla MŚP oraz informacje dotyczące procesu wsparcia MŚP przez jednostki samorządu terytorialnego. Program konferencji poniżej.

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie (zwrotnym mailem: mwojak@sgh.waw.pl ) gotowości uczestnictwa Państwa w konferencji wraz z podaniem liczby uczestników. Konferencja jest bezpłatna i jest realizowana w ramach Projektu Regiogmina finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Gospostrateg.

 

Program konferencji

Skip to content