Zaproszenie Wąpielsk

Herb Wąpielsk

Szanowni Państwo

Poniżej przekazujemy zaproszenie od Wójta Gminy Wąpielsk:

Wójt Gminy Wąpielsk Dariusz Górski, wpisując się z organizowany corocznie Światowy Tydzień Przedsiębiorczości, który w roku 2021 przypada w dniach 8 – 14 listopada, serdecznie zaprasza na

otwarte spotkanie dla Przedsiębiorców

z terenu Gminy Wąpielsk. 

Termin: 9 listopada 2021 r. od godz. 10.00

Miejsce: budynek GOK-u, parter, centrum miejscowości Wąpielsk

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości (ŚTP) to międzynarodowy projekt promujący świadomy rozwój, aktywną postawę wobec życia i podejmowanie biznesowych inicjatyw służących rozwojowi przedsiębiorczości.

Gmina Wąpielsk wraz z 20 samorządami Województwa Kujawsko – Pomorskiego przystąpiła do realizacji pilotażowego projektu pn. „Usytuowanie na poziomie samorządów lokalnych instrumentów wsparcia dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MŚP), działających w oparciu o model wielopoziomowego zarządzania regionem (REGIOGMINA)”. Projekt ten jest realizowany przez konsorcjum w składzie: Województwo Kujawsko-Pomorskie, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie i Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, a finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Strategicznego: „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” GOSPOSTRATEG.

Podczas zaplanowanego na dzień 9 listopada br. od godz. 10.00 otwartego spotkania z przedsiębiorcami zostanie zainaugurowany proces konsultacji społecznych i omówiony projekt Lokalnego Programu Rozwoju Gospodarczego dla Gminy Wąpielsk. Ponadto zaprezentowane zostaną różne formy wsparcia                     dla rozwoju lokalnej przedsiębiorczości, w tym informacje dotyczące utworzenia Lokalnej Organizacji Gospodarczej, a także możliwości uzyskania pomocy publicznej w formie zwolnienia z podatku dochodowego na nowe inwestycje w ramach programu „Cała Polska Strefą”, oferta Kujawsko – Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego oraz Powiatowego Urzędu Pracy i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Serdecznie zapraszam!!!

Skip to content