Konsultacje społeczne projektu Programu rozwoju gospodarczego województwa kujawsko-pomorskiego

Stock photo

 

Szanowni Państwo!

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu Programu rozwoju gospodarczego województwa kujawsko-pomorskiego

Z projektem dokumentu można zapoznać się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, w Departamencie Planowania Strategicznego i Rozwoju Gospodarczego (pokój 415), Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń,  na stronach internetowych www.kujawsko-pomorskie.pl (w zakładce: Rozwój regionalny/ Planowanie  strategiczne i przestrzenne/ Planowanie Strategiczne /Programy rozwoju Strategii 2030+/ Program rozwoju gospodarczego województwa kujawsko-pomorskiego) i www.bip.kujawsko-pomorskie.pl (w zakładce: Planowanie Strategiczne/ Kujawsko-pomorskie programy rozwoju/ Program rozwoju gospodarczego województwa kujawsko-pomorskiego) oraz poniżej.

Uwagi, wnioski i opinie można składać na załączonym formularzu w terminie do dnia 19 listopada 2021 r. Wypełnione formularze prosimy przesyłać na adres: regiogmina@kujawsko-pomorskie.pl lub Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Planowania Strategicznego i Rozwoju Gospodarczego, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń. Uwagi można również zgłaszać ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Departament Planowania Strategicznego i Rozwoju Gospodarczego  (pokój 415), Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń.

Zapraszamy do udziału w konsultacjach wszystkich zainteresowanych, w szczególności:

 • mieszkańców województwa
 • jednostki samorządu terytorialnego
 • partnerów społecznych i gospodarczych, w tym: organizacje pracodawców i organizacje związkowe, samorząd gospodarczy i zawodowy, izby gospodarcze, organizacje pozarządowe oraz Radę Działalności Pożytku Publicznego
 • radnych województwa
 • członków Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego
 • członków Społeczno-Gospodarczej Rady ds. Modernizacji Regionu
 • administrację rządową, szczególnie Wojewodę
 • inne województwa
 • szkoły wyższe i jednostki naukowo-badawcze
 • przedsiębiorców
 • podmioty nie wymienione wyżej, wskazane w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Spotkania w ramach konsultacji

Spotkania poświęcone konsultacjom projektu Programu rozwoju gospodarczego odbędą się:

 • 3 listopada 2021 o godz. 13:00 w Toruniu (dokładne miejsce spotkania będzie przekazane indywidualnie drogą mailową w zależności od ilości zarejestrowanych uczestników i obowiązujących ograniczeń epidemiologicznych).
 • 9 listopada 2021 o godz. 13:00 w Bydgoszczy (Dokładne miejsce spotkania będzie przekazane indywidualnie drogą mailową w zależności od ilości zarejestrowanych uczestników i obowiązujących ograniczeń epidemiologicznych).
 • 17 listopada 2021 o godz. 13:00 online.

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o przysłanie na adres regiogmina@kujawsko-pomorskie.pl formularza zgłoszenia udziału w spotkaniu. W przypadku spotkań stacjonarnych przy ich organizacji przestrzegane będą aktualne obostrzenia epidemiologiczne związane z pandemią COVID-19.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniach prosimy o zarejestrowanie się przy pomocy elektronicznego formularza dostępnego

 

>>>> TUTAJ <<<

Załączniki:

Ogłoszenie Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Uchwała Nr 40/1686/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 października 2021 r. w sprawie przyjęcia projektu Programu rozwoju gospodarczego województwa kujawsko-pomorskiego

Projekt Programu rozwoju gospodarczego województwa kujawsko-pomorskiego

Załącznik nr 1 do projektu Programu rozwoju gospodarczego województwa kujawsko-pomorskiego

Załącznik nr 2 do projektu Programu rozwoju gospodarczego województwa kujawsko-pomorskiego

Formularz zgłaszania uwag, wniosków i opinii

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

Skip to content