REGIOGMINA na Local Trends w Poznaniu

PaneliściW dniach 11-12 października 2021 odbyło się w Poznaniu Europejskie Forum Samorządowe – Local Trends. W ramach forum 12 października odbyła się Debata „Samorządy aktywne dla lokalnych firm” poświęcona m. in. prezentacji rezultatów projektu Regiogmina. W Debacie udział wzięli:

  • Prowadzący: Olgierd R. Dziekoński, Pełnomocnik Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego ds. rozwoju gospodarczego

Zaproszeni paneliści:

  • dr hab. Agnieszka Chłoń-Domińczak, prof. SGH, Prorektor ds. nauki, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
  • dr hab. Zbigniew Grzymała, prof. nadzw. SGH, Kierownik Katedry Ekonomiki i Finansów Samorządu Terytorialnego, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
  • Hieronim Jędrzejewski, Zakład Przedsiębiorczości i Otoczenia Biznesu, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
  • Tomasz Mironczuk, Prezes Zarządu, Instytut Rynku Finansowego
  • dr hab. Artur Nowak-Far, Katedra Administracji Publicznej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
  • dr hab. Witold Orłowski, główny doradca ekonomiczny PwC
  • Kamil Rybikowski, Radca Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców
  • Adam Stańczyk, Dyrektor Departamentu Planowania Strategicznego i Rozwoju Gospodarczego Województwa Kujawsko Pomorskiego

W trakcie debaty poruszana była tematyka relacji samorządu i biznesu, wsparcia jakie może i powinien otrzymywać biznes ze strony lokalnych samorządów oraz administracji rządowej. Omawiano projekt „Regiogmina” oraz jego planowane rezultaty. Sporo uwagi poświęcono także zagadnieniom finansowania i dokapitalizowania lokalnych przedsiębiorców.

Skip to content