Szkolenie dla 21 gmin

Wybrane elementy pomocy Antycovid-19 to temat szkolenia dla pracowników 21 gmin pilotażowych, które odbyło się 27 maja 2021 roku. W trakcie szkolenia omówione zostały m.in.:

Tarcza antykryzysowa 9.0 – poszczególne rozwiązania prawne dla przedsiębiorców:

  • Wsparcie udzielane za pośrednictwem ZUS;
  • Wsparcie udzielane za pośrednictwem PUP;
  • Wsparcie udzielane za pośrednictwem WUP;
  • Pakiet pomocy Banku Gospodarstwa Krajowego.

Regionalne instrumenty wsparcia związane z COVID-19: 

  • Pożyczki płynnościowe covid-19 udzielane przez Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. ;
  • Możliwości dokonania zwolnienia z podatków i opłat wynikających z decyzji wójtów, starostów i prezydentów miast wynikające z ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych tj. zwolnienie z podatku od nieruchomości, pomniejszenie opłaty z tytułu użytkowania wieczystego; niepobieranie czynszu z najmu i dzierżawy oraz opłaty za użytkowanie, ulgi w płatnościach z tytułu najmu/dzierżawy/użytkowania

Tarcza Finansowa PFR:

  • Omówienie głównych założeń tarczy finansowej dla MŚP;
  • ABC rozliczania subwencji finansowej PFR dla MŚP;
  • Zasady umarzania uzyskanych subwencji.
Skip to content