„Podstawy Pomocy Publicznej”

„Podstawy pomocy publicznej” to kolejne z cyklu szkoleń dla pracowników 21 gmin pilotażowych Projektu REGIOGMINA.
W ramach szkolenia, które odbyło się 13 maja 2021 roku omówione zostały m.in. podstawowe pojęcia dotyczące pomocy publicznej, praktyczne aspekty pomocy de minimis oraz rodzaje pomocy udzielanej przez jst.

Program

Skip to content