Program rozwoju gospodarczego na posiedzeniu Sejmiku Gospodarczego

W związku z konsultacjami opracowywanego Programu Rozwoju Gospodarczego w dniu 16 lutego 2021 roku Zespół Projektowy uczestniczył w posiedzeniu Sejmiku Gospodarczego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, podczas którego zaprezentowane zostało stanowisko Sejmiku do dokumentu.

Skip to content