Projekt Regiogmina na Welconomy Forum w Toruniu

W Toruniu trwa dwudniowe (14-15 września) Welconomy Forum, poświęcone przede wszystkim gospodarce spotkanie środowisk biznesowych naukowych, politycznych i samorządowych, a także medialnych. Wśród tematów głównych ekonomia po pandemii. Gościem specjalnym wydarzenia jest były przewodniczący Parlamentu Europejskiego i były premier RP prof. Jerzy Buzek.

W ramach pierwszego dnia forum odbył się Panel poświęcony wsparciu przedsiębiorczości przez samorząd w tym także efektom realizacji projektu Regiogmina.

Uczestnicy Panelu;

Moderator; Olgierd Roman Dziekoński;

  1. Tomasz Chymkowski – Burmistrz Brześcia Kujawskiego;
  2. Henryk Dulanowski – Prezes Izby Przemysłowo-Handlowej w Toruniu;
  3. Hieronim Jędrzejewski – konsultant Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie;
  4. Dionizy Smoleń – Dyrektor Zespołu ds. Sektora Publicznego w PwC;
  5. Adam Stańczyk – Dyrektor Departamentu Planowania Strategicznego i Rozwoju Gospodarczego Kujawsko-Pomorski Urząd Marszałkowski.

 

            Naszą motywacją w działaniu jest często dążenie do uzyskania poczucia zadowolenia z pracy, ale też i naszego otoczenia, sąsiadów. Nazywamy to dobrostanem, wynikającym z poczucia bezpiecznego dzięki pracy życia, ale i przyjaznych relacji w lokalnej społeczności. Ten fakt trwałego w perspektywie czasu dobrostanu możemy uzyskać dzięki funkcjonowaniu swoistego ekosystemu, który tworzy przyjazny samorząd, możliwość pracy w spersonalizowanych relacjach małych lokalnych firm, ale również i przekonanie o możliwości zmian na lepsze oparte na przewidywalnej przyszłości w naszym otoczeniu i okolicy. Potrzebujemy więc przyjaznego samorządu, otwartej na zmiany przedsiębiorczości i wiedzy oraz informacji które pozwolą na umiejętności przewidywania nieuniknionych zmian. 

                Takie są przesłanki projektu Regiogmina gdzie próbujemy znaleźć rozwiązania które pozwoliłyby na zbudowanie trwałych przyjaznych relacji pomiędzy lokalnym samorządem a lokalnymi przedsiębiorcami przy formule współpracy inspirowanej działaniem samorządu regionalnego. Budowany w ten sposób dobrobyt w skali lokalnej, ale również w szerokim wymiarze Polski, jednocześnie tworzy kulturę współpracy dla wsparcia wzajemnego zaufania. Taka współpraca i zaufanie to zarówno dobre relacji pomiędzy lokalnymi społecznościami oraz przedsiębiorcami jak i uczestnictwo samorządu regionalnego jako swoistego rodzaju inspiratora, jak i gwaranta trwałego wsparcia lokalnych inicjatyw. Proponowane formuły współpracy które tworzą infrastrukturę wzajemnego zaufania, są także warunkiem rozwoju innowacyjnej gospodarki. Samorząd regionalny staje się zapleczem intelektualnym i informacyjnym dla gmin i firm, a poprzez odpowiednie kierowanie środków krajowych i Unii Europejskiej na rzecz instytucji i samych firm nie tylko planuje, ale i realizuje zakładane na wspólnie ustalonych zasadach cele rozwojowe. Planowanie w wymiarze regionalnym to zarówno dostęp do informacji, ale możliwość zapewnienia przewidywalności działań instytucji tak ważne przy podejmowaniu ryzyka przedsiębiorcy w rozwoju jego firmy.  Dlatego istotnym składnikiem projektu Regiogmina jest na poziomie regionalnym koncepcja Regionalnego Obserwatorium Gospodarczego wraz z Programem Rozwoju Gospodarczego Województwa, ze szczególnym uwzględnieniem roli MSP, a także uruchomienie instytucji finansowych i wdrażających cele rozwoju. Ale ważnym elementem każdego programu rozwoju powinien być jego wymiar społeczny, budujący kulturę trwałej wzajemnej współpracy, a także wiary w skuteczność podejmowanych działań.

                Chcemy w trakcie naszego panelu przedstawić przygotowaną w koncepcję Programu, opracowanego w ramach projektu przez wybraną przetargu firmy PWC. W ramach debaty chcielibyśmy zdefiniować jakie są najbardziej istotne potrzeby ze strony potencjalnych interesariuszy wobec tak zarysowanego programu rozwoju gospodarczego. Dyskusja która będzie prowadzona w ramach Welconomy będzie jednocześnie pierwszym otwartym spotkaniem prezentując koncepcję projektu który w zamierzeniu województwa kujawsko-pomorskiego mógłby być przyjęty jako program wdrożeniowy po przyjęciu strategii rozwoju województwa.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content