Kategoria: Promocja projektu

REGIOGMINA Spotkania z gminami 15-30 czerwca 2021 r.

Spotkanie KoneckW drugiej połowie czerwca w gminach uczestniczących w pilotażu projektu Regiogmina trwa niezwykle intensywna praca. W każdej z gmin odbywa się spotkanie Zespołu Projektowego
z władzami gminy oraz przedstawicielami lokalnego środowiska gospodarczego.

Celem spotkań jest przedstawienie przygotowanych diagnoz sytuacji społeczno-gospodarczej
w każdej z gmin w ramach tworzenia Lokalnych Programów Rozwoju Gospodarczego (LPRG) oraz mówienie wyników I etapu prac nad zaproponowanymi przez Zespół SGH instrumentami wsparcia przedsiębiorczości, w tym m.in.

  • wstępna analiza budżetu gminy realizowana w ramach kalendarium budżetowego – analiza ma za zadanie identyfikację problemów oraz możliwości tkwiących w polityce finansowej gminy;
  • omówienie stanu prac nad stworzeniem Lokalnych Organizacji Gospodarczych (LOG);
  • przedstawienie propozycji projektów zgłoszonych do LPRG.

Powyższe zadania realizowane są przez Zespół SGH we współpracy z Pracownikiem ds. rozwoju przedsiębiorczości w każdej z 21 gmin pilotażowych. Pracownicy gmin w okresie pilotażu, podczas weryfikacji zaproponowanych przez Zespół SGH instrumentów wsparcia przedsiębiorczości i analizy możliwości ich wdrożenia w swojej gminie, a także w zakresie działań na rzecz rozwoju gospodarczego, w tym w budowaniu skutecznego i dopasowanego do potrzeb docelowych odbiorców instytucjonalnego i produktowego systemu wsparcia rozwoju gospodarczego, wspierani są przez Zespół Ekspertów Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy.

Spotkania odbywają się jednocześnie z badaniami fokusowymi, które w trakcie pilotażu prowadzi Zespół Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

 

REGIOGMINA na WELCONOMY

Regiogmina Welconomy Panel

W dniu 21 czerwca 2021 r. na forum WELCONOMY w Toruniu odbył się panel „Gmina dla lokalnej przedsiębiorczości – działania i instrumenty”. W ramach panelu zaprezentowane zostały założenia i dotychczasowe rezultaty projektu REGIOGMINA. W panelu wzięli udział:

 • dr hab. Zbigniew Grzymała, prof. SGH – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie;
 • dr hab. Michał Bitner, prof. UW – Uniwersytet Warszawski;
 • Krzysztof Burkot – Senior Manager – PwC Advisory Sp. z o.o.;
 • Hieronim Jędrzejewski – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie;
 • Michał Korolko – Prezes Zarządu Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego;
 • dr Grzegorz Maśloch – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie;
 • dr Wieńczysław Gierańczyk – kierownik Regionalnego Obserwatorium Gospodarczego.

Spotkanie szkoleniowe Jak inwestować w regionie po COVID 19? Analizy sytuacji inwestycyjnej regionu powstałe dla potrzeb projektu REGIOGMINA – 16 czerwca 2021 r.

Witold_Orlowwski_PwCSzanowni Państwo

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom spotkania. Szkoleniowego. Spotkanie zostało zorganizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego przy współpracy firmy PwC. Udział specjalistów i ekspertów z firmy PwC pozwolił na zdobycie wiedzy zarówno o złożonej i niełatwej sytuacji gospodarki kraju i regionu po pandemii jak i praktycznych spostrzeżeń z dziedziny obsługi inwestorów z perspektywy osób, które zrealizowały wiele projektów inwestycyjnych. Całość uzupełniła prezentacja opracowanej przez firmę PwC analizy inwestycyjnej regionu.

 

Serdecznie zapraszamy przedsiębiorców na drugie spotkanie 25 czerwca 2021 r.

Samorządy lokalne dla wsparcia przedsiębiorczości – Konferencja podsumowująca I etap prac w 21 gminach województwa kujawsko-pomorskiego uczestniczących w pilotażu Projektu REGIOGMINA

Zrzut ekranu14 czerwca 2021 r. miała miejsce konferencja online „Samorządy lokalne dla wsparcia przedsiębiorczości – konferencja podsumowująca I etap prac w 21 gminach województwa kujawsko-pomorskiego uczestniczących w pilotażu Projektu REGIOGMINA” skierowana do pracowników i samorządowców gmin zaangażowanych w pilotaż projektu REGIOGMINA.

Program konferencji skoncentrował się na omówieniu wyników badań sytuacji finansowej gmin przeprowadzonych w ramach tworzenia tzw. „kalendariów budżetowych” w ramach projektu , przedstawieniu wyników diagnoz przygotowanych na potrzeby opracowania Lokalnych Programów Rozwoju Gospodarczego oraz omówieniu założeń i stanu zaawansowania prac nad tworzeniem Lokalnych Organizacji Gospodarczych (LOG). Celem jest pomoc gminom w lepszym zarządzaniu finansami i wygospodarowaniu środków na projekty opracowywane w ramach tworzonych Lokalnych Programów Rozwoju Gospodarczego, a także pomoc w budowaniu lokalnych centrów dialogu społecznego przedsiębiorcy-samorząd ( LOG).

Program konferencji.

Prezentacje przedstawione na konferencji.

Mechanizmy wspierania przedsiębiorczości_14.06.2021

konferencja w dn 20210614 część dot LPRG v20210614

G21 LOG Konferencja 14 czerwca 2021

Zaproszenie dla przedsiębiorców na szkolenie 11 czerwca 2021

Zapraszamy przedsiębiorców

na spotkanie szkoleniowe online:

Obszary wsparcia unijnego w perspektywie finansowej 2021 – 2027.
Źródła finansowania rozwoju firmy.

11 czerwca 2021 r.

w godzinach 09.30-12.45

Osoby zainteresowane otrzymaniem linka na szkolenie proszone są o kontakt na adres mailowy:

ekip@kujawsko-pomorskie.pl

 

Osoby, które się zarejestrują otrzymają link do spotkania (aplikacja MS Teams).

Program spotkania

 

REGIOGMINA Zaproszenie na spotkanie szkoleniowe 25 czerwca 2021 r .

Zapraszamy przedsiębiorców

na spotkanie szkoleniowe online:

Jak inwestować w regionie po COVID 19?

Analizy sytuacji inwestycyjnej regionu powstałe dla potrzeb projektu REGIOGMINA

25 czerwca 2021 r.

w godzinach 10.00-13.00

W spotkaniu weźmie udział Pan Profesor Witold Orłowski

Witold_Orłowski_Foto

 

Rejestracja na spotkanie odbywa się za pomocą elektronicznego formularza dostępnego

>> TUTAJ <<

Osoby, które się zarejestrują otrzymają link do spotkania (aplikacja MS Teams) najpóźniej do 24 czerwca do 15:30.

Program spotkania

Zaproszenie na spotkanie szkoleniowe 16 czerwca 2021 r

Zapraszamy samorządowców i przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu

na spotkanie szkoleniowe online:

Jak inwestować w regionie po COVID 19?

Analizy sytuacji inwestycyjnej regionu powstałe dla potrzeb projektu REGIOGMINA

16 czerwca 2021 r.

w godzinach 9.15-12.15

 

W spotkaniu weźmie udział Pan Profesor Witold Orłowski

Rejestracja na spotkanie odbywa się za pomocą elektronicznego formularza dostępnego

>> TUTAJ <<

Osoby, które się zarejestrują otrzymają link do spotkania (aplikacja MS Teams) najpóźniej do 15 czerwca do 15:30.

Program spotkania

Szkolenie dla 21 gmin

Wybrane elementy pomocy Antycovid-19 to temat szkolenia dla pracowników 21 gmin pilotażowych, które odbyło się 27 maja 2021 roku. W trakcie szkolenia omówione zostały m.in.:

Tarcza antykryzysowa 9.0 – poszczególne rozwiązania prawne dla przedsiębiorców:

 • Wsparcie udzielane za pośrednictwem ZUS;
 • Wsparcie udzielane za pośrednictwem PUP;
 • Wsparcie udzielane za pośrednictwem WUP;
 • Pakiet pomocy Banku Gospodarstwa Krajowego.

Regionalne instrumenty wsparcia związane z COVID-19: 

 • Pożyczki płynnościowe covid-19 udzielane przez Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. ;
 • Możliwości dokonania zwolnienia z podatków i opłat wynikających z decyzji wójtów, starostów i prezydentów miast wynikające z ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych tj. zwolnienie z podatku od nieruchomości, pomniejszenie opłaty z tytułu użytkowania wieczystego; niepobieranie czynszu z najmu i dzierżawy oraz opłaty za użytkowanie, ulgi w płatnościach z tytułu najmu/dzierżawy/użytkowania

Tarcza Finansowa PFR:

 • Omówienie głównych założeń tarczy finansowej dla MŚP;
 • ABC rozliczania subwencji finansowej PFR dla MŚP;
 • Zasady umarzania uzyskanych subwencji.

„Podstawy Pomocy Publicznej”

„Podstawy pomocy publicznej” to kolejne z cyklu szkoleń dla pracowników 21 gmin pilotażowych Projektu REGIOGMINA.
W ramach szkolenia, które odbyło się 13 maja 2021 roku omówione zostały m.in. podstawowe pojęcia dotyczące pomocy publicznej, praktyczne aspekty pomocy de minimis oraz rodzaje pomocy udzielanej przez jst.

Program

Następna strona » « Poprzednia strona
Skip to content