Kategoria: Bez kategorii

Spotkanie konsultacyjne Program Rozwoju Gospodarczego – Toruń 3 listopada 2021

Marszałek Piotr Całbecki3 listopada 2021 odbyło się spotkanie konsultacyjne Programu Rozwoju Gospodarczego. Założenia programu zaprezentowali Pan Adam Stańczyk Dyrektor Departamentu Planowania Strategicznego i Rozwoju Gospodarczego oraz Pan Krzysztof Burkot reprezentujący firmę PwC, która opracowała wstępne założenia programu. Podczas spotkania głos zabrał Marszałek Województwa Pan Piotr Całbecki. Konsultacje stanowiły okazję do podzielenia się wnioskami i spostrzeżeniami na temat treści zawartych w programie i innych dokumentach strategicznych. Kolejne spotkania odbędą się 9 listopada 2021 r. w Bydgoszczy i 17 listopada 2021 r. – online.

Zaproszenie Wąpielsk

Herb Wąpielsk

Szanowni Państwo

Poniżej przekazujemy zaproszenie od Wójta Gminy Wąpielsk:

Wójt Gminy Wąpielsk Dariusz Górski, wpisując się z organizowany corocznie Światowy Tydzień Przedsiębiorczości, który w roku 2021 przypada w dniach 8 – 14 listopada, serdecznie zaprasza na

otwarte spotkanie dla Przedsiębiorców

z terenu Gminy Wąpielsk. 

Termin: 9 listopada 2021 r. od godz. 10.00

Miejsce: budynek GOK-u, parter, centrum miejscowości Wąpielsk

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości (ŚTP) to międzynarodowy projekt promujący świadomy rozwój, aktywną postawę wobec życia i podejmowanie biznesowych inicjatyw służących rozwojowi przedsiębiorczości.

Gmina Wąpielsk wraz z 20 samorządami Województwa Kujawsko – Pomorskiego przystąpiła do realizacji pilotażowego projektu pn. „Usytuowanie na poziomie samorządów lokalnych instrumentów wsparcia dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MŚP), działających w oparciu o model wielopoziomowego zarządzania regionem (REGIOGMINA)”. Projekt ten jest realizowany przez konsorcjum w składzie: Województwo Kujawsko-Pomorskie, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie i Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, a finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Strategicznego: „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” GOSPOSTRATEG.

Podczas zaplanowanego na dzień 9 listopada br. od godz. 10.00 otwartego spotkania z przedsiębiorcami zostanie zainaugurowany proces konsultacji społecznych i omówiony projekt Lokalnego Programu Rozwoju Gospodarczego dla Gminy Wąpielsk. Ponadto zaprezentowane zostaną różne formy wsparcia                     dla rozwoju lokalnej przedsiębiorczości, w tym informacje dotyczące utworzenia Lokalnej Organizacji Gospodarczej, a także możliwości uzyskania pomocy publicznej w formie zwolnienia z podatku dochodowego na nowe inwestycje w ramach programu „Cała Polska Strefą”, oferta Kujawsko – Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego oraz Powiatowego Urzędu Pracy i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Serdecznie zapraszam!!!

Spotkanie z Sejmikiem Gospodarczym w ramach konsultacji Programu Rozwoju Gospodarczego

Spotkanie Sermik 22.10.21

W dniu 22 października 2021 roku, dzięki gościnności Prezesa Zarządu Grzegorza Grześkiewicza w murach Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Bydgoszczy odbyło się spotkanie Członków Sejmiku Gospodarczego Województwa Kujawsko-Pomorskiego z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego.

Spotkanie otworzył Prezydent Sejmiku Gospodarczego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Pan Krzysztof Sikora witając gości:

 • Pana Adama Stańczyka – Dyrektora Departamentu Planowania Strategicznego i Rozwoju Gospodarczego,
 • Pana Olgierda Dziekońskiego – Pełnomocnika Zarządu Województwa ds. rozwoju Gospodarczego,
 • Pana Adama Szponkę – Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej
 • Panią Agnieszkę Kołodziejczyk – Kierownika Biura Planowania Rozwoju Gospodarczego
 • Pana Macieja Kanabaja – Głównego Specjalistę w Biurze Planowania Rozwoju Gospodarczego, Departament Planowania Strategicznego i Rozwoju Gospodarczego

 

Tematami, które zostały poruszone przez gości spotkania były:

 • Program Rozwoju Gospodarczego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
 • Założenia Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego (RIS)

 

Uczestnikami wydarzenia byli reprezentanci instytucji zrzeszonych w Sejmiku Gospodarczym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Spotkanie miało charakter konsultacyjno-informacyjny.

 

Konsultacje społeczne projektu Programu rozwoju gospodarczego województwa kujawsko-pomorskiego

Stock photo

 

Szanowni Państwo!

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu Programu rozwoju gospodarczego województwa kujawsko-pomorskiego

Z projektem dokumentu można zapoznać się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, w Departamencie Planowania Strategicznego i Rozwoju Gospodarczego (pokój 415), Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń,  na stronach internetowych www.kujawsko-pomorskie.pl (w zakładce: Rozwój regionalny/ Planowanie  strategiczne i przestrzenne/ Planowanie Strategiczne /Programy rozwoju Strategii 2030+/ Program rozwoju gospodarczego województwa kujawsko-pomorskiego) i www.bip.kujawsko-pomorskie.pl (w zakładce: Planowanie Strategiczne/ Kujawsko-pomorskie programy rozwoju/ Program rozwoju gospodarczego województwa kujawsko-pomorskiego) oraz poniżej.

Uwagi, wnioski i opinie można składać na załączonym formularzu w terminie do dnia 19 listopada 2021 r. Wypełnione formularze prosimy przesyłać na adres: regiogmina@kujawsko-pomorskie.pl lub Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Planowania Strategicznego i Rozwoju Gospodarczego, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń. Uwagi można również zgłaszać ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Departament Planowania Strategicznego i Rozwoju Gospodarczego  (pokój 415), Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń.

Zapraszamy do udziału w konsultacjach wszystkich zainteresowanych, w szczególności:

 • mieszkańców województwa
 • jednostki samorządu terytorialnego
 • partnerów społecznych i gospodarczych, w tym: organizacje pracodawców i organizacje związkowe, samorząd gospodarczy i zawodowy, izby gospodarcze, organizacje pozarządowe oraz Radę Działalności Pożytku Publicznego
 • radnych województwa
 • członków Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego
 • członków Społeczno-Gospodarczej Rady ds. Modernizacji Regionu
 • administrację rządową, szczególnie Wojewodę
 • inne województwa
 • szkoły wyższe i jednostki naukowo-badawcze
 • przedsiębiorców
 • podmioty nie wymienione wyżej, wskazane w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Spotkania w ramach konsultacji

Spotkania poświęcone konsultacjom projektu Programu rozwoju gospodarczego odbędą się:

 • 3 listopada 2021 o godz. 13:00 w Toruniu (dokładne miejsce spotkania będzie przekazane indywidualnie drogą mailową w zależności od ilości zarejestrowanych uczestników i obowiązujących ograniczeń epidemiologicznych).
 • 9 listopada 2021 o godz. 13:00 w Bydgoszczy (Dokładne miejsce spotkania będzie przekazane indywidualnie drogą mailową w zależności od ilości zarejestrowanych uczestników i obowiązujących ograniczeń epidemiologicznych).
 • 17 listopada 2021 o godz. 13:00 online.

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o przysłanie na adres regiogmina@kujawsko-pomorskie.pl formularza zgłoszenia udziału w spotkaniu. W przypadku spotkań stacjonarnych przy ich organizacji przestrzegane będą aktualne obostrzenia epidemiologiczne związane z pandemią COVID-19.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniach prosimy o zarejestrowanie się przy pomocy elektronicznego formularza dostępnego

 

>>>> TUTAJ <<<

Załączniki:

Ogłoszenie Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Uchwała Nr 40/1686/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 października 2021 r. w sprawie przyjęcia projektu Programu rozwoju gospodarczego województwa kujawsko-pomorskiego

Projekt Programu rozwoju gospodarczego województwa kujawsko-pomorskiego

Załącznik nr 1 do projektu Programu rozwoju gospodarczego województwa kujawsko-pomorskiego

Załącznik nr 2 do projektu Programu rozwoju gospodarczego województwa kujawsko-pomorskiego

Formularz zgłaszania uwag, wniosków i opinii

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

REGIOGMINA na Local Trends w Poznaniu

PaneliściW dniach 11-12 października 2021 odbyło się w Poznaniu Europejskie Forum Samorządowe – Local Trends. W ramach forum 12 października odbyła się Debata „Samorządy aktywne dla lokalnych firm” poświęcona m. in. prezentacji rezultatów projektu Regiogmina. W Debacie udział wzięli:

 • Prowadzący: Olgierd R. Dziekoński, Pełnomocnik Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego ds. rozwoju gospodarczego

Zaproszeni paneliści:

 • dr hab. Agnieszka Chłoń-Domińczak, prof. SGH, Prorektor ds. nauki, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr hab. Zbigniew Grzymała, prof. nadzw. SGH, Kierownik Katedry Ekonomiki i Finansów Samorządu Terytorialnego, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Hieronim Jędrzejewski, Zakład Przedsiębiorczości i Otoczenia Biznesu, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Tomasz Mironczuk, Prezes Zarządu, Instytut Rynku Finansowego
 • dr hab. Artur Nowak-Far, Katedra Administracji Publicznej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
 • dr hab. Witold Orłowski, główny doradca ekonomiczny PwC
 • Kamil Rybikowski, Radca Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców
 • Adam Stańczyk, Dyrektor Departamentu Planowania Strategicznego i Rozwoju Gospodarczego Województwa Kujawsko Pomorskiego

W trakcie debaty poruszana była tematyka relacji samorządu i biznesu, wsparcia jakie może i powinien otrzymywać biznes ze strony lokalnych samorządów oraz administracji rządowej. Omawiano projekt „Regiogmina” oraz jego planowane rezultaty. Sporo uwagi poświęcono także zagadnieniom finansowania i dokapitalizowania lokalnych przedsiębiorców.

Szkolenie dla MŚP, 30.09.2021

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli firm z województwa kujawsko-pomorskiego na szkolenie on-line Internacjonalizacja MŚP. Jak skutecznie wchodzić na rynki zagraniczne, które odbędzie się 30 września 2021 roku w godz. 10:00-14:00.

Podczas szkolenia omówione zostaną m.in. następujące zagadnienia: istota internacjonalizacji, korzyści, ryzyko i zagrożenia oraz bariery wejścia na rynki, wsparcie instytucjonalne dla przedsiębiorstw w procesie umiędzynarodowienia, przygotowanie procesu wejścia na rynki i rozwoju sprzedaży, pozyskiwanie partnerów, prowadzenie negocjacji i bezpieczeństwo transakcji.

Obowiązkowa rejestracja: https://forms.gle/dwmFXZLM5s3Lcf4G9

Szkolenie przygotowało Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie Samorządowe „Europa Kujaw i Pomorza” w ramach cyklu szkoleń dla firm z zakresu m.in. wypracowywanych w ramach projektu REGIOGMINA rozwiązań dotyczących przedsiębiorczości, a także innych zagadnień z zakresu rozwoju gospodarczego.

Szczegóły www.ekip.kujawsko-pomorskie.pl

„Regiogmina” na Komisji Polityki Regionalnej, Rozwoju Województwa i Infrastruktury Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Podczas obrad Komisji Polityki Regionalnej, Rozwoju Województwa i Infrastruktury, które odbyły się w dniu 23 września br. Kierownik Projektu REGIOGMINA – Olgierd Dziekoński przedstawił główne założenia projektu oraz aktualny stan prac nad opracowywaniem dokumentów planistycznych  przygotowywanych w ramach projektu REGIOGMINA (Program Rozwoju Gospodarczego Województwa, Lokalne Programy Rozwoju Gospodarczego dla gmin).

Prezentacja

Nagrody Marszałka – trwa nabór wniosków

Nagrody marszałka województwa foto

Autorzy najbardziej wartościowych i wyróżniających się przedsięwzięć w trzynastu obszarach działalności publicznej, społecznej i gospodarczej po raz dwudziesty pierwszy mają szanse na prestiżowe wyróżnienia jakimi są Nagrody Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Na zgłoszenia czekamy do 30 września.

Nagrody Marszałka przyznane zostaną w tym w roku następujących dziedzinach:

 • gospodarka
 • fundusze unijne
 • rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich
 • innowacyjne metody stosowane w zakresie rozwoju i promocji miast i obszarów wiejskich
 • nauka, badania naukowe i postęp techniczny
 • edukacja
 • kultura
 • ochrona zdrowia
 • sport
 • ochrona środowiska naturalnego
 • działalność społeczna i zaangażowanie na rzecz drugiego człowieka
 • budowa społeczeństwa obywatelskiego
 • promocja województwa.

 

W ramach konkursu przyznajemy również nagrody za całokształt, a także wyróżnienia specjalne za nowe, szczególnie istotne dla rozwoju regionu inicjatywy.

Zachęcamy do składania wniosków. Szczegółowe informacje znajda Państwo pod tym linkiem.

Nowe publikacje prof. Macieja Zastempowskiego z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

 

Profesor Maciej Zastempowski, naukowiec z Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika na podstawie badań przeprowadzonych w ramach projektu Regiogmina wraz profesorem Szymonem Cyfertem z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu opublikował artykuły które korzystają z wyników badań przeprowadzonych w ramach projektu. Artykuły opublikowane zostały w czasopismach:

 

Obydwu autorom gratulujemy i zachęcamy do lektury.

Następna strona » « Poprzednia strona
Skip to content