Autor: A. Kołodziejczyk

Wkład sektora MŚP województwa kujawsko-pomorskiego w PKB w Polsce

W ramach projektu REGIOGMINA, na zlecenie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie opracowany został raport Wkład sektora MŚP województwa kujawsko-pomorskiego w PKB w Polsce w latach 2014-2019 oraz prognozy na lata 2020-2031, którego celem było przedstawienie metody szacowaniu wkładu sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) województwa kujawsko-pomorskiego w PKB w Polsce, z uwzględnieniem podziału na klasy przedsiębiorstw oraz jej wyników dla lat 2014-2019 i prognozy na lata 2020-2031.

Oprócz szacowania udziału sektora MŚP województwa kujawsko-pomorskiego w wytwarzaniu w PKB Polski, podjęto szacowania tego udziału dla 10 wybranych powiatów, kwalifikowanych do czterech podregionów, tj.: bydgosko-toruńskie, inowrocławski, grudziądzki oraz włocławski. Szczegółowej analizie poddano następujące sześć powiatów tj.: bydgoski, toruński, inowrocławski, żniński, grudziądzki, włocławski oraz cztery miasta na prawach powiatu tj.: Bydgoszcz, Grudziądz, Toruń oraz Włocławek. Decyzja o wyborze wskazanych powiatów uwarunkowana była liczbą przedsiębiorstw funkcjonujących na ich terenie oraz ich profilem branżowym. W powiatach tych funkcjonuje ponad 70% przedsiębiorstw sektora MŚP badanego województwa, prowadzących działalność w sekcjach gospodarki wytwarzających blisko 30% wartości dodanej brutto (WDB), tj. handel, naprawa pojazdów samochodowych, transport i gospodarka magazynowa, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja.  

Zapraszamy do zapoznania się z raportami:

Wkład sektora MŚP województwa kujawsko-pomorskiego w PKB w Polsce w latach 2014-2019 oraz prognozy na lata 2020-2031

Wkład sektora MŚP wybranych powiatów województwa kujawsko-pomorskiego w PKB Polski w latach 2014-2019 oraz 2020-2031

Strategia Przyspieszenia / Program rozwoju gospodarczego

Serdecznie zapraszamy do udziału w

KONFERENCJI ROZPOCZYNAJĄCEJ KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA

KUJAWSKO-POMORSKIEGO DO 2030 ROKU – STRATEGIA PRZYSPIESZENIA 2030+

która odbędzie się 28 lipca 2020 r. (wtorek) o godz. 10.00,

w Sali Wielkiej Dworu Artusa, Rynek Staromiejski 6 w Toruniu

 

Podczas konferencji przedstawione zostaną założenia Programu rozwoju gospodarczego województwa, który stanie się dokumentem wdrożeniowym dla tej części Strategii Rozwoju Województwa 2030, która odpowiadać będzie za rozwój przedsiębiorczości.

Program konferencji:

  • Przedstawienie projektu Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do 2030 roku – Plan Przyspieszenia 2030+, Piotr Całbecki, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego; Adam Stańczyk, Dyrektor Departamentu Planowania Strategicznego i Rozwoju Gospodarczego
  • Pytania i dyskusja.

 

Sprawy organizacyjne:

  • W związku z epidemią COVID-19, konferencja jest organizowana przy ograniczonej, ściśle określonej liczbie osób. Z powyższych względów nie będzie możliwości udziału dodatkowych osób w spotkaniu. Proszę o potwierdzenie udziału w konferencji do dnia 24 lipca 2020 r. na adres e-mail: strategia@kujawsko-pomorskie.pl lub telefonicznie na numer: 56/ 62 18 591.
  • Podczas konferencji należy używać maseczki lub przyłbicy. Obowiązuje dezynfekcja rąk.

Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości – webinaria

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli JST na webinaria, które organizuje Zespół Szkoły Głównej Handlowej w naszym regionie:

„Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości – doświadczenia miast i gmin” – webinaria:

– Gminy wiejskie – 25 czerwca 2020 r.

– Małe miasta i gminy miejsko-wiejskie – 26 czerwca 2020 r.

– Miasta pow. 50 tyś. mieszkańców – 29 czerwca 2020 r. 

Program spotkań: wprowadzenie do spotkania – Olgierd Dziekoński – kierownik projektu REGIOGMINA, prezentacja raportu z badania „Mechanizmy wspierania lokalnej przedsiębiorczości przez JST” – Krzysztof Jaszczołt – ekspert ZMP, przedstawienie szerszej perspektywy projektu (cel do osiągnięcia, zrealizowane i planowane działania, wsparcie samorządów) –  Olgierd Dziekoński – kierownik projektu REGIOGMINA, Adam Stańczyk – Dyrektor Departamentu Planowania Strategicznego i Rozwoju Gospodarczego Urząd Marszałkowski, Polski Fundusz Rozwoju dla samorządów – Paweł Grzegorczyk – Ekspert Departamentu Rozwoju Innowacji – Polski Fundusz Rozwoju, Wsparcie Banku Gospodarstwa Krajowego dla rozwoju JST. Badanie  wpływu COVID 19 na sytuację budżetową JST –  Mateusz Walewski – Dyrektor Biura Badań i Analiz, Główny Ekonomista – BGK,  Wsparcie kompetencji ekonomicznych w edukacji – Waldemar Zbytek – Prezes Warszawskiego Instytutu Bankowości.

Badanie ankietowe samorządów: „Mechanizmy wspierania lokalnej przedsiębiorczości przez jednostki samorządu terytorialnego”

W ramach projektu REGIOGMINA, w części zadań koordynowanych przez Szkołę Główną Handlową przeprowadzone zostało ogólnopolskie badanie wśród gmin nt. mechanizmów, które mogą one wykorzystywać w celu wspierania swojej lokalnej przedsiębiorczości. Badanie zrealizowane zostało przez eksperta – p. Krzysztofa Jaszczołta, przy wsparciu trzech korporacji samorządowych: Związku Gmin Wiejskich RP, Związku Miast Polskich i Związku Powiatów Polskich. Wyniki badania dają szansę na zainicjowanie szerokiej debaty o roli samorządów we wspieraniu rozwoju gospodarczego i spojrzeniu na lokalną gospodarkę w sposób całościowy, w dłuższym horyzoncie czasowym oraz ponowne przemyślenie zadań samorządu jako czynnika stymulującego procesy prorozwojowe. Stwarzają też okazję do wymiany doświadczeń  i zidentyfikowania problemów prawnych i  systemowych, które ograniczają skuteczność działań samorządów.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z wynikami badania:

Szybka ścieżka – Koronawirusy

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zaprasza do udziału w konkursie Szybka ścieżka – Koronawirusy. Konkurs skierowany jest do podmiotów planujących realizację projektów badawczo-rozwojowych z zakresu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się pandemii koronawirusów, w tym SARS-CoV-2, jak również poprawy bezpieczeństwa biologicznego i ochrony społeczeństwa oraz wsparcia jego funkcjonowania w stanach zagrożenia epidemiologicznego. Celem jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej. Dofinansowanie można uzyskać na realizację badań przemysłowych, prac rozwojowych (obowiązkowych w projekcie) oraz prac przedwdrożeniowych. Konkurs jest skierowany do przedsiębiorców oraz konsorcjów (także z udziałem jednostek naukowych). Liderem konsorcjum musi być przedsiębiorstwo. Więcej informacji na stronie NCBR

Wojewódzkie służby zatrudnienia

Marszałkowski Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu udziela przedsiębiorcom wsparcia na ochronę miejsc pracy oraz koordynuje pomoc udzielaną firmom i osobom samozatrudnionym przez powiatowe urzędy pracy w całym regionie w ramach rządowej Tarczy Antykryzysowej. Samorząd województwa dołożył do tych instrumentów 70 milionów złotych z naszego RPO. 
Informacje:
https://kujawsko-pomorskie.pl/informacje-prasowe/35660-wojewodzkie-sluzby-zatrudnienia-na-wysokosci-zadania


Następna strona » « Poprzednia strona
Skip to content