Autor: A. Kołodziejczyk

Szkolenie dla 21 gmin

Wybrane elementy pomocy Antycovid-19 to temat szkolenia dla pracowników 21 gmin pilotażowych, które odbyło się 27 maja 2021 roku. W trakcie szkolenia omówione zostały m.in.:

Tarcza antykryzysowa 9.0 – poszczególne rozwiązania prawne dla przedsiębiorców:

 • Wsparcie udzielane za pośrednictwem ZUS;
 • Wsparcie udzielane za pośrednictwem PUP;
 • Wsparcie udzielane za pośrednictwem WUP;
 • Pakiet pomocy Banku Gospodarstwa Krajowego.

Regionalne instrumenty wsparcia związane z COVID-19: 

 • Pożyczki płynnościowe covid-19 udzielane przez Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. ;
 • Możliwości dokonania zwolnienia z podatków i opłat wynikających z decyzji wójtów, starostów i prezydentów miast wynikające z ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych tj. zwolnienie z podatku od nieruchomości, pomniejszenie opłaty z tytułu użytkowania wieczystego; niepobieranie czynszu z najmu i dzierżawy oraz opłaty za użytkowanie, ulgi w płatnościach z tytułu najmu/dzierżawy/użytkowania

Tarcza Finansowa PFR:

 • Omówienie głównych założeń tarczy finansowej dla MŚP;
 • ABC rozliczania subwencji finansowej PFR dla MŚP;
 • Zasady umarzania uzyskanych subwencji.

„Podstawy Pomocy Publicznej”

„Podstawy pomocy publicznej” to kolejne z cyklu szkoleń dla pracowników 21 gmin pilotażowych Projektu REGIOGMINA.
W ramach szkolenia, które odbyło się 13 maja 2021 roku omówione zostały m.in. podstawowe pojęcia dotyczące pomocy publicznej, praktyczne aspekty pomocy de minimis oraz rodzaje pomocy udzielanej przez jst.

Program

Szkolenia dla gmin biorących udział w Projekcie

W ramach Projektu REGIOGMINA przygotowano dla pracowników 21 gmin biorących udział w Projekcie pakiet szkoleń mających na celu wyposażenie pracowników 21 gmin w ujednolicony zakres niezbędnych kompetencji i umiejętności umożliwiających monitorowanie i wspieranie przedsiębiorczości oraz prowadzenie podstawowych działań informacyjnych dla lokalnych przedsiębiorców. Pierwsze, 6 godzinne szkolenie „Wprowadzenie do systemu wsparcia przedsiębiorczości w woj. kujawsko-pomorskim” odbyło się w dniu 29 kwietnia 2021 roku.

Program

Konferencja on line pt. Planowanie rozwoju gospodarczego regionu

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji on line pt. Planowanie rozwoju gospodarczego regionu, która odbędzie się 25 stycznia 2021 roku.

 

W konferencji weźmie udział prof. Witold Orłowski Główny Ekonomista PwC.

Celem konferencji jest prezentacja kierunków rozwoju województwa, wpływu pandemii na gospodarkę, a także prezentacja planowanych do realizacji działań na rzecz rozwoju gospodarczego.

Program konferencji

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie formularza

 

 

Proces obsługi inwestora

Wykonawca zadań Województwa w projekcie – Firma PwC Advisory zidentyfikowała potencjalnego inwestora zainteresowanego ulokowaniem inwestycji na terenie województwa kujawsko-pomorskiego i zorganizowała, w ramach szkoleń pracowników samorządu, przykładowy proces obsługi inwestora,  z uwzględnieniem specyfiki sektorów wskazanych w analizach

Program spotkania 30.09.2020r.

Sejmik Gospodarczy

W dniach 26 sierpnia i 16 września 2020 roku Przedstawiciele Zespołu Projektowego Regiogmina uczestniczyli w posiedzeniach Sejmiku Gospodarczego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, podczas których zaprezentowali aktualny stan prac w projekcie.

Projekt Regiogmina na Welconomy Forum w Toruniu

W Toruniu trwa dwudniowe (14-15 września) Welconomy Forum, poświęcone przede wszystkim gospodarce spotkanie środowisk biznesowych naukowych, politycznych i samorządowych, a także medialnych. Wśród tematów głównych ekonomia po pandemii. Gościem specjalnym wydarzenia jest były przewodniczący Parlamentu Europejskiego i były premier RP prof. Jerzy Buzek.

W ramach pierwszego dnia forum odbył się Panel poświęcony wsparciu przedsiębiorczości przez samorząd w tym także efektom realizacji projektu Regiogmina.

Uczestnicy Panelu;

Moderator; Olgierd Roman Dziekoński;

 1. Tomasz Chymkowski – Burmistrz Brześcia Kujawskiego;
 2. Henryk Dulanowski – Prezes Izby Przemysłowo-Handlowej w Toruniu;
 3. Hieronim Jędrzejewski – konsultant Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie;
 4. Dionizy Smoleń – Dyrektor Zespołu ds. Sektora Publicznego w PwC;
 5. Adam Stańczyk – Dyrektor Departamentu Planowania Strategicznego i Rozwoju Gospodarczego Kujawsko-Pomorski Urząd Marszałkowski.

 

            Naszą motywacją w działaniu jest często dążenie do uzyskania poczucia zadowolenia z pracy, ale też i naszego otoczenia, sąsiadów. Nazywamy to dobrostanem, wynikającym z poczucia bezpiecznego dzięki pracy życia, ale i przyjaznych relacji w lokalnej społeczności. Ten fakt trwałego w perspektywie czasu dobrostanu możemy uzyskać dzięki funkcjonowaniu swoistego ekosystemu, który tworzy przyjazny samorząd, możliwość pracy w spersonalizowanych relacjach małych lokalnych firm, ale również i przekonanie o możliwości zmian na lepsze oparte na przewidywalnej przyszłości w naszym otoczeniu i okolicy. Potrzebujemy więc przyjaznego samorządu, otwartej na zmiany przedsiębiorczości i wiedzy oraz informacji które pozwolą na umiejętności przewidywania nieuniknionych zmian. 

                Takie są przesłanki projektu Regiogmina gdzie próbujemy znaleźć rozwiązania które pozwoliłyby na zbudowanie trwałych przyjaznych relacji pomiędzy lokalnym samorządem a lokalnymi przedsiębiorcami przy formule współpracy inspirowanej działaniem samorządu regionalnego. Budowany w ten sposób dobrobyt w skali lokalnej, ale również w szerokim wymiarze Polski, jednocześnie tworzy kulturę współpracy dla wsparcia wzajemnego zaufania. Taka współpraca i zaufanie to zarówno dobre relacji pomiędzy lokalnymi społecznościami oraz przedsiębiorcami jak i uczestnictwo samorządu regionalnego jako swoistego rodzaju inspiratora, jak i gwaranta trwałego wsparcia lokalnych inicjatyw. Proponowane formuły współpracy które tworzą infrastrukturę wzajemnego zaufania, są także warunkiem rozwoju innowacyjnej gospodarki. Samorząd regionalny staje się zapleczem intelektualnym i informacyjnym dla gmin i firm, a poprzez odpowiednie kierowanie środków krajowych i Unii Europejskiej na rzecz instytucji i samych firm nie tylko planuje, ale i realizuje zakładane na wspólnie ustalonych zasadach cele rozwojowe. Planowanie w wymiarze regionalnym to zarówno dostęp do informacji, ale możliwość zapewnienia przewidywalności działań instytucji tak ważne przy podejmowaniu ryzyka przedsiębiorcy w rozwoju jego firmy.  Dlatego istotnym składnikiem projektu Regiogmina jest na poziomie regionalnym koncepcja Regionalnego Obserwatorium Gospodarczego wraz z Programem Rozwoju Gospodarczego Województwa, ze szczególnym uwzględnieniem roli MSP, a także uruchomienie instytucji finansowych i wdrażających cele rozwoju. Ale ważnym elementem każdego programu rozwoju powinien być jego wymiar społeczny, budujący kulturę trwałej wzajemnej współpracy, a także wiary w skuteczność podejmowanych działań.

                Chcemy w trakcie naszego panelu przedstawić przygotowaną w koncepcję Programu, opracowanego w ramach projektu przez wybraną przetargu firmy PWC. W ramach debaty chcielibyśmy zdefiniować jakie są najbardziej istotne potrzeby ze strony potencjalnych interesariuszy wobec tak zarysowanego programu rozwoju gospodarczego. Dyskusja która będzie prowadzona w ramach Welconomy będzie jednocześnie pierwszym otwartym spotkaniem prezentując koncepcję projektu który w zamierzeniu województwa kujawsko-pomorskiego mógłby być przyjęty jako program wdrożeniowy po przyjęciu strategii rozwoju województwa.

 

Spotkanie z gminami w ramach pilotażu 2 fazy projektu Regiogmina

4 września w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu odbyło się spotkanie z gminami wytypowanymi do udziału w pilotażowej części projektu Regiogmina. W ramach pilotażu przy współudziale Uniwersytetu Mikołaja Kopernika z Torunia, Szkoły Głównej Handlowej oraz Urzędu Marszałkowskiego zostaną dla każdej z gmin opracowane m. in. następujące instrumenty:

 • Lokalne Programy Rozwoju Gospodarczego,
 • Lokalne Organizacje Gospodarcze,
 • Lokalne Fundusze Rozwoju Regionalnego.

W warstwie merytorycznej gminy uczestniczące w pilotażu wspierać będą pracownicy UMK, SGH i Urzędu Marszałkowskiego.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele następujących samorządów:

 • Miasto Grudziądz,
 • Miasto Inowrocław,
 • Miasto Chełmno,
 • Gmina Barcin,
 • Gmina Choceń,
 • Gmina Dragacz,
 • Gmina Czernikowo,
 • Gmina Dąbrowa,
 • Gmina Golub-Dobrzyń,
 • Gmina Grudziądz,
 • Gmina Koneck,
 • Gmina Kruszwica,
 • Gmina Osielsko,
 • Gmina Radziejów,
 • Gmina Ryńsk,
 • Gmina Sępólno Krajeńskie,
 • Gmina Tuchola,
 • Gmina Zbiczno.

Na spotkaniu prezentacje dla przedstawicieli samorządów przeprowadzili:

 • Pan Olgierd Dziekoński – Kierownik Projektu Regiogmina,
 • Pan Adam Stańczyk – Dyrektor Departamentu Planowania Strategicznego i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu,
 • prof. Aldona Glińska – Neweś – UMK Toruń,
 • prof. Agnieszka Chłoń-Domińczak – SGH Warszawa,
 • prof. Zbigniew Grzymała – SGH Warszawa,
 • prof. Rafał Kasprzak – SGH Warszawa,
 • Pan Hieronim Jędrzejewski – SGH Warszawa.

Prezentacje ze spotkania dostępne są <TUTAJ>

Następna strona » « Poprzednia strona
Skip to content