Autor: A. Kołodziejczyk

Szkolenie dla MŚP, 30.09.2021

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli firm z województwa kujawsko-pomorskiego na szkolenie on-line Internacjonalizacja MŚP. Jak skutecznie wchodzić na rynki zagraniczne, które odbędzie się 30 września 2021 roku w godz. 10:00-14:00.

Podczas szkolenia omówione zostaną m.in. następujące zagadnienia: istota internacjonalizacji, korzyści, ryzyko i zagrożenia oraz bariery wejścia na rynki, wsparcie instytucjonalne dla przedsiębiorstw w procesie umiędzynarodowienia, przygotowanie procesu wejścia na rynki i rozwoju sprzedaży, pozyskiwanie partnerów, prowadzenie negocjacji i bezpieczeństwo transakcji.

Obowiązkowa rejestracja: https://forms.gle/dwmFXZLM5s3Lcf4G9

Szkolenie przygotowało Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie Samorządowe „Europa Kujaw i Pomorza” w ramach cyklu szkoleń dla firm z zakresu m.in. wypracowywanych w ramach projektu REGIOGMINA rozwiązań dotyczących przedsiębiorczości, a także innych zagadnień z zakresu rozwoju gospodarczego.

Szczegóły www.ekip.kujawsko-pomorskie.pl

„Regiogmina” na Komisji Polityki Regionalnej, Rozwoju Województwa i Infrastruktury Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Podczas obrad Komisji Polityki Regionalnej, Rozwoju Województwa i Infrastruktury, które odbyły się w dniu 23 września br. Kierownik Projektu REGIOGMINA – Olgierd Dziekoński przedstawił główne założenia projektu oraz aktualny stan prac nad opracowywaniem dokumentów planistycznych  przygotowywanych w ramach projektu REGIOGMINA (Program Rozwoju Gospodarczego Województwa, Lokalne Programy Rozwoju Gospodarczego dla gmin).

Prezentacja

Spotkania projektowe 6 i 7 września 2021.

Tradycyjnie, w pierwszy poniedziałek miesiąca odbyło się spotkanie Zespołu Projektowego REGIOGMINY z Przedstawicielami 21 Gmin pilotażowych, natomiast w pierwszy wtorek miesiąca spotkanie Zespołu Projektowego i Podwykonawców realizujących zadania w ramach Projektu REGIOGMINA. Podczas spotkań omówione zostały harmonogramy prac poszczególnych Zespołów, w tym. m.in. iInformacja o stanie prac nad Programem Rozwoju Gospodarczego województwa, informacja o postępach prac nad Lokalnymi Programami Rozwoju Gospodarczego w tym nad diagnozami i propozycjami projektów w ramach tworzonych LPRG w 21 gminach pilotażowych, informacja o przeprowadzonych pracach w zakresie Kalendarium Budżetowego w 21 gminach pilotażowych, omówienie procesu konsultacji społecznych projektów LPRG.

 

                     

 

Warsztat „Budowanie współpracy z przedsiębiorcami i innymi interesariuszami lokalnego ekosystemu gospodarczego”

Budowanie współpracy z przedsiębiorcami i innymi interesariuszami lokalnego ekosystemu gospodarczego to temat przewodni warsztatu dla pracowników 21 gmin pilotażowych projektu REGIOGMINA, który odbył się w dniu 11 sierpnia br.

Warsztat składał się z trzech bloków tematycznych:

Blok I: Mapowanie lokalnego ekosystemu innowacji,Podstawy pracy z wykorzystaniem plansz online,Definiowanie interesariuszy,Tworzenie person interesariuszy zgodnie z wyszczególnionymi kategoriami

Blok II: Nawiązywanie kontaktów z lokalnymi przedsiębiorcami i interesariuszami, Budowa propozycji wartości i próba priorytetyzacji potrzeb, barier i ograniczeń, Prowadzenie konsultacji społecznych, Rola i znaczenie lokalnych instytucji otoczenia biznesu, Ćwiczenia oparte o sentencję” jak moglibyśmy”…

Blok III: Przykłady inicjatyw lokalnych, Dobre praktyki komunikacji inicjatyw, Przydatne narzędzia w komunikacji i promocji inicjatyw, Atrakcyjne formułowanie propozycji wartości.

Warsztat odbył się w ramach cyklu szkoleń przygotowywanych przez Toruńską Agencję Rozwoju Regionalnego, których celem jest wyposażenie pracowników 21 gmin pilotażowych w ujednolicony zakres niezbędnych kompetencji i umiejętności umożliwiających monitorowanie i wspieranie przedsiębiorczości oraz prowadzenie podstawowych działań informacyjnych dla lokalnych przedsiębiorców.

 

REGIOGMINA: Możliwości współpracy na linii JST-MSP

22 lipca br. odbyło się szkolenie Możliwości współpracy na linii JST-MSP dla pracowników 21 gmin pilotażowych projektu REGIOGMINA.

Szkolenie przygotowała Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego. Podczas spotkania omówione zostały m.in. następujące zagadnienia:

  • PODSTAWOWE NARZĘDZIA, WZORCE I SZABLONY WE WSPIERANIU PRZEDSIĘBIORCÓW W OBSZARZE PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU I FINANSOWANIA DZ. GOSP.
  • PODSTAWY OBSŁUGI INWESTORA/PRZEDSIĘBIORCY W GMINIE
  • NAJLEPSZE PRAKTYKI W OBSŁUDZE INWESTORÓW PRZEZ GMINY Z UWZGLĘDNIENIEM GMIN Z WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Media o REGIOGMINIE

Informacje na temat Projektu REGIOGMINA, którego celem jest wsparcie przedsiębiorczości w województwie kujawsko-pomorskim obecne są w mediach tradycyjnych, w portalach internetowych, na stronach partnerów i wykonawców projektu, a także środowiska gospodarczego w województwie kujawsko-pomorskim:

Media ogólnokrajowe

https://samorzad.pap.pl/kategoria/archiwum/zarzadzac-rozwojem-kujawsko-pomorskie-chce-sprawnie-zarzadzac-rozwojem

https://www.money.pl/gielda/pwc-ma-umowe-na-plan-rozwoju-gospodarczego-dla-woj-kujawsko-pomorskiego-6442832626337409a.html

(więcej…)

„Identyfikacja lokalnego ekosystemu przedsiębiorczości” oraz „Inwestycje na terenie Województwa Kujawsko – Pomorskiego”

W dniu dzisiejszym odbywają się dwa szkolenia w ramach Projektu REGIOGMINA –

Identyfikacja lokalnego ekosystemu przedsiebiorczości” dla pracowników ds. rozwoju przedsiębiorczości z 21 gmin pilotażowych oraz
„Inwestycje na terenie Województwa Kujawsko – Pomorskiego – perspektywy, lokalizacja, narzędzia wsparcia. Wsparcie na Rozwój Przedsiębiorstw- zwolnienie z podatku dochodowego CIT/PIT na nowe inwestycje” dla przedsiębiorców z województwa kujawsko-pomorskiego.

Pierwsze jest jednym z cyklu szkoleń przygotowanych przez Toruńską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A., mających na celu wyposażenie pracowników 21 gmin w ujednolicony zakres niezbędnych kompetencji i umiejętności umożliwiających monitorowanie i wspieranie przedsiębiorczości oraz prowadzenie podstawowych działań informacyjnych dla lokalnych przedsiębiorców. Celem drugiego szkolenia jest zapoznanie przedsiębiorców z możliwościami wsparcia inwestycyjnego w regionie, w szczególności wsparcia udzielanego w ramach specjalnych stref ekonomicznych, a także promocja projektu i wypracowywanych w ramach projektu rozwiązań z zakresu rozwoju gospodarczego. Szkolenie dla przedsiębiorców zorganizowało Kujawsko-Pomorskie Samorządowe Stowarzyszenie „Europa Kujaw i Pomorza”.

Program dla MŚP

Program dla 21 gmin

 

 

 

Regionalne Obserwatorium Gospodarcze rozpoczyna pracę

Strona Internetowa ROG

W ramach Projektu REGIOGMINA Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego wraz z Partnerami i Wykonawcami Projektu uruchomił Kujawsko-Pomorskie Regionalne Obserwatorium Gospodarcze (ROG). Rolą ROG jest rozpoznawanie potrzeb, problemów i oczekiwań środowiska gospodarczego i naukowego, prowadzenie działalności analitycznej i formułowanie rekomendacji w zakresie działań na rzecz rozwoju gospodarczego regionu.

Realizowane w ramach ROG działania, pozwolą z jednej strony zdobyć najlepszą i najszerszą dostępną wiedzę o sytuacji gospodarczej województwa, niezbędną przy podejmowaniu prawidłowych decyzji, związanych z przyszłością regionu, a z drugiej przekuć pozyskane informacje na realizowanie efektywnej polityki wsparcia biznesu. ROG ściśle współpracuje z instytucjami publicznymi, instytucjami otoczenia biznesu, uczelniami wyższymi i innymi centrami badawczymi, zbierając dane o charakterze gospodarczym.

www.rog.kujawsko-pomorskie.pl 

Następna strona »
Skip to content